Ubezpieczenia majątkowe Mikołów

domy, mieszkania, budynki

Ubezpieczenie mienia Mikołów

Ubezpieczenia majątkowe Mikołów. Sprzedaż dobrowolnych ubezpieczeń nieruchomości w Mikołowie. Oferta ubezpieczenia domu, budynku, mieszkania w Mikołowie. Ubezpieczenie od pożaru, zalania, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Mikołowska oferta ubezpieczeń majątkowych w szerokim zakresie.


Mikołów - ubezpieczenie majątkowe chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku w wyniku pożaru, kradzieży lub innych zdarzeń spowodowanych żywiołami lub wypadkami.


Ubezpieczenie majątkowe zapewnia ochronę domów, mieszkań, budynków, budowli i innych nieruchomości. Ubezpieczeniem majątkowym objęte są też maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, mienie pracownicze, gotówka, mienie osób trzecich itp.