Ubezpieczenia grupowe Mikołów

dla firm i pracowników

Ubezpieczenie grupowe Mikołów

Ubezpieczenia grupowe Mikołów. Sprzedaż pracowniczych ubezpieczeń w Mikołowie. Mikołowska oferta w szerokim zakresie ochronnym. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia grupowego definiowany jest przez pracodawcę. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników oraz ich najbliższych.


Mikołów - polisa na życie chroni życie i zdrowie od skutków nieszczęśliwych zdarzeń.